خبرگزاری فارس

تکمیل دومین خروجی اضطراری تونل آرش- اسفندیار در مردادماه

عملیات احداث دومین خروجی اضطراری تونل ارتباطی خیابان آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، ظرف یک ماه آینده به اتمام می رسد.

ادامه ...