خبرگزاری فارس

واکنش معاون قالیباف به طرح مجدد تحقیق و تفحص از شهرداری

معاون سابق شهردار تهران گفت: اتهامات محمود صادقی نماینده تهران به اکثریت نمایندگان مجلس که دوبار به طرح سیاسی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای مخالف دادند باید با واکنش و پاسخ نمایندگان مواجه شود.

ادامه ...