خبرگزاری فارس

فائقی: باید از هر تبعیضی در جامعه جلوگیری کرد/ معافیت بازیکنان فوتبال باعث ناراحتی سایر ورزشکاران می‌شود

کارشناس امور مدیریتی ورزش گفت: باید جلوی هر گونه تبعیضی در جامعه گرفته شود و بحث حضور و عملکرد تیم ملی یک موضوع جدا از مسئله سربازی است.

ادامه ...