خبرگزاری میزان

استفاده از ظرفیت نخبگان علمی برای موضوعات صبر/ عضویت بیش از ۱۵ هزار نفر در بخش ویژه همیاران صبر/ امسال سال عملیات و شکوفایی ستاد صبر است

دبیر ستاد ملی صبر با بیان اینکه امسال سال عملیات و شکوفایی این ستاد است بر استفاده از ظرفیت نخبگان علمی کشور و اقدامات پژوهشی و علمی برای پرداختن به موضوعات صبر تاکید کرد.

ادامه ...