خبرگزاری میزان

برنامه زمانبندی قطعی برق در روز جاری منتشر شد + جزئیات

برنامه زمانبندی قطعی برق در روز جاری در حالی منتشر شد که با توجه افزایش بار شبکه این زمانبندی احتمالی بوده و در صورت صرفه جویی از سوی مشترکان، ممکن است اعمال نگردد.

ادامه ...