خبرگزاری فارس

معاون رئیس بانک جهانی با «میرضیایف» دیدار کرد

معاون بخش منطقه اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی با رئیس جمهور ازبکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

ادامه ...