خبر آنلاین

توصیه مایکروسافت به کنگره برای وضع قوانین استفاده از فناوری تشخیص چهره

اینترنت - مایکروسافت از کنگره آمریکا خواست تا زودتر وارد عمل شده و برای تنظیم صدور مجوز استفاده از فناوری تشخیص چهره، قوانین مربوط را به تصویب برساند.

ادامه ...