خبرگزاری میزان

۲۰۵هزار فرصت شغلی برای ممدجویان کمیته امداد تا پایان سال ۹۷/ حمایت و پشتیبانی کمیته امداد از بازارهای فروش تولیدات مددجویان

مدیر کل طرح‌های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد گفت:طبق برنامه کمیته امداد تا پایان سال ۲۰۵ هزار فرصت شغلی باید ایجاد شود.

ادامه ...