خبرگزاری فارس

جزئیات پوشش بیمه‌ای حوادث مددجویان کمیته امداد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد جزئیات خدمات بیمه‌ای این نهاد را در زمان وقوع حوادث به اعضای خانوارهای تحت حمایت در صورت نقص عضو یا فوت اعلام کرد

ادامه ...