خبر آنلاین

برترى علمى و اخلاق عملی امام جواد(ع) در مهم‌ترین دوره تاریخی

دین و اندیشه - امام جواد(ع) در دوره و زمان خاصی از تاریخ زندگی می کردند که با پیچیدگی ها و مسائلی روبه رو شد که این موارد در زندگانی سائر امامان شیعه(ع) کمتر وجود داشت.

ادامه ...