خبرگزاری میزان

رژیم صهیونیستی راهپیمایی‌های بازگشت را چالش بزرگی برای آینده خود می‌داند

کارشناس مسائل بین المللی گفت: راهپیمایی بازگشت، اقدامی مستمر توسط مردم فلسطین است که هر بار با تعداد افراد بیشتر و شعار‌های محکمتری برگزار می‌شود، رژیم صهیونیستی راهپیمایی‌های بازگشت را چالش بزرگی برای آینده خود می‌داند.

ادامه ...