خبر آنلاین

ماجرای نامه احمدی‌نژاد به ترامپ چیست؟

طنز - نصیحت گوش کن جانا تو از من/ که استاد نصیحت بنده هستم/ به لطف هاله ای که بر سرم هست/ منور گشته و تابنده هستم/ مکن کاری که بر پا سنگت آیو/ به وقتش نیز ترساننده هستم...

ادامه ...