خبرگزاری میزان

درگیری نظامیان ترکیه با شهروندان سوری

درگیری شهروندان سوری و نیروهای مرزبانی ترکیه منجر به کشته شدن یکی از ساکنان روستا کفرحوم شد.

ادامه ...