خبرگزاری میزان

تاکید روسیه بر عمل به تعهدات طرف‌های کنوانسیون حقوقی خزر

وزیر امور خارجه روسیه پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ابراز امیدواری کرد که طرف های کنوانسیون به تعهدات خود عمل خواهند کرد.

ادامه ...