بهارنیوز

منصور ارضی: اون یکی تو استخر مُرد، این یارو هم شاید در توالت بمیرد!

منصور ارضی در این مراسم که فیلمش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده می‌گوید: اون یکی تو استخر مُرد، این یارو هم تو استخر و شاید در توالت خواهد مُرد!

ادامه ...