خبر آنلاین

قانون شوراها عزل و نصب و خاتمه کار شهردار را مشخص می‌کند

شهری - رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اهمیت قانون شوراها، نحوه به‌کارگیری و نصب و عزل شهرداران را تابع این قانون دانست و گفت: بند یک ماده ۸۰ قانون شوراها این اجازه را می‌هد که شهرداران تابع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نباشند که علاوه‌برآن، اصل...

ادامه ...