خبر آنلاین

سرمربی ایرانی، در نزدیکی نیمکت تیم ملی

در صورتی که کی‌روش واقعاً از تیم ملی جدا شود، در آن صورت فقط یک راه می‌ماند؛ جذب مربی ایرانی!

ادامه ...