خبرگزاری فارس

ساختمان سفارت سوریه در اوکراین بسته شد

همراه با خودداری دولت کی‌یف از تمدید اقامت کارکنان سفارت سوریه، ساختمان سفارتخانه نیز بسته شد.

ادامه ...