خبر آنلاین

تاج اخراج شود، فوتبال ایران تعلیق می‌شود!

در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور به مهدی تاج فشار بیاورد صندلی ریاست فدراسیون فوتبال را ترک کند، فیفا فوتبال ایران را دوباره تعلیق خواهد کرد!

ادامه ...