خبر آنلاین

فیلم | مخالفت‌های سازماندهی شده با اف‌ای‌تی‌اف از کجا آب می‌خورد؟

فیلم - از زمانی که مجلس بررسی پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) را آغاز کرد، در چندین مرحله پیامک هایی به موبایل نمایندگان ارسال شد؛ پیامک هایی که گاهی رنگ و بوی تهدید به خود می گرفت و هدف همه آنها فشار وارد کردن به نمایندگان برای مخالفت با پیوستن ایران به این کارگروه...

ادامه ...