خبرگزاری میزان

ضرورت توسعه همکاری‌ها بین ناجا و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

در دیدار فرمانده نیروی انتظامی و رئیس سازمان قضایی مسلح بر ضرورت توسعه تعامل و همکاری بین ناجا و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تأکید شد.

ادامه ...