خبرگزاری میزان

۱۲ سازه غیرمجاز دریایی در سواحل استان مازندران در سال جاری تخریب شد

یک مقام مسئول گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ سازه غیرمجاز دریایی در سواحل استان مازندران تخریب شد.

ادامه ...