خبر آنلاین

فیلم | تلاش ناموفق برای انهدام یک ساختمان!

فیلم - مقاومت بی نظیر یک ساختمان پس از تلاش برای انهدام آن را ببینید.

ادامه ...