خبر آنلاین

فیلم | فرو ریختن بخشی از یک بزرگراه در روسیه

فیلم - بخشی از پل یک بزرگراه در استان آمور روسیه و در منطقه ای نزدیک شهر سووبودنی بر روی خطوط راه آهن عبوری از زیر پل این بزرگراه فرو ریخت.

ادامه ...