خبر آنلاین

فیلم | این تصاویر واقعی است! | مراحل قاچاق سوخت از شیراز تا مرز پاکستان

گزارشی اسفناک از مراحل قاچاق سوخت از شیراز تا مرز پاکستان را می بینید.

ادامه ...