خبر آنلاین

باورتان می‌شود این عکس میکروسکوپی متعلق به چشم سوسک باشد؟

طبیعت - عکسی که می‌بینید برنده شماره یک مسابقه عکاسی میکروسکوپی نیکون است که به یوسف الحبشی از ابوظبی تعلق گرفت.

ادامه ...