خبرگزاری میزان

ورود 1800 دانشجو اعزام شده به مراسم اربعین سال گذشته ثبت نشده است

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:درسال گذشته ۳۲۰۰ نفر دانشجو از کشور خارج شده، اما ورود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ نفر در سامانه ثبت نشده است.

ادامه ...