خبرگزاری میزان

وضعیت فوق العاده در آلاباما آمریکا

طوفان مایکل در برخی نقاط از آمریکا سبب شد تا رئیس جمهوری این کشور در آلاباما وضعیت فوق العاده اعلام کند.

ادامه ...