بهارنیوز

گفتگوی یورونیوز با دختر پرسپولیسی معروف در تغییر چهره

گفتگو با دختر هوادار پرسپولیسی که با تغییر چهره در ورزشگاه آزادی حاضر میشود.

ادامه ...