دیدارنیوز

شویِ زنان گزینشی! برای حفظ آبرو

اما حقیقت این شویِ توهین‌آمیز، آبروداری آقایان مسئولین در مقابل نماینده فیفا و ای‌اف‌سی فشار این مقام‌ها برای ورود زنان به ورزشگاه است.

ادامه ...