شفقنا

امروز چه خبر بود؟ از جنجال بر سر سخنان ظریف علیه پولشویی و طرح استیضاح او در مجلس تا سقوط حداقل مزد تا ۵۳ درصد زیر خط فقر و آزادی کارگران معترض بازداشتی

شفقنا- خبرهای امروز از جنجال بر سر سخنان ظریف علیه پولشویی و طرح استیضاح او در مجلس تا سقوط حداقل مزد تا 53 درصد زیر خط فقر و آزادی کارگران معترض بازداشتی و افزایش شکاف طبقاتی در همه نقاط...

ادامه ...