شفقنا

فلاحت پیشه: کمیسیون امنیت ملی سریعا حادثه تروریستی چابهار را رسیدگی می کند

شفقنا- رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این کمیسیون در اولین فرصت حادثه تروریستی چابهار را رسیدگی می کند. حشمت الله فلاحت پیشه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی چابهار اظهار داشت: این حادثه منجر به شهادت و...

ادامه ...