شفقنا

اقتصاد آمریکا سه برابر بزرگ تر شده است/ چگونگی هدایت سیاست اقتصادی در عصر سقوط اجتماعی: یادداشت دیوید بروکز در نیویورک تایمز

شفقنا- ما در حال حاضر در یکی از بهترین دوره های اقتصادی عمرمان قرار داریم. تولید ناخالص داخلی هر ساله حدود 3.5 درصد افزایش می یابد که تقریبا بیش از انتظار هر متخصصی است. ما در وسط احیای...

ادامه ...