انصاف نیوز

چرا نمی‌شود به رحیم پور ازغدی اعتماد کرد؟

“رحیم‌ پور ازغدی گاهی حرف حساب هم می‌زند؛ آن هم در تیراژی وسیع. با این حال کم‌تر کسی باورش می‌کند. سوال این است: چرا جناب رحیم‌پور ازغدی با وجود این همه مخالف‌خوانی با وضع موجود یخش نمی‌گیرد؟

ادامه ...