شفقنا

کوه‌خواری دانشگاه آزاد نقطه کور اتوبوس مرگ

شفقنا- حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در منطقه‌ای از کوه‌های تهران که ساختمان‌های دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در آنجا قرار دارد، چشم‌ها و ذهن‌ها را به قسمت‌های پیدا در این پرونده، متمرکز کرده است؛ اما فاجعه...

ادامه ...