55 آنلاین

اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !

گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.

ادامه ...