چهارشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۸ / 24 April, 2019
آگهی عادی   -  178003

ترجمه رسمی عربی

   ۰۹۱۷۱۳۹۳۷۰۳
ترجمه رسمی (اسناد و مدارک) با اخذ تأییدیه‌های دادگستری و وزارت خارجه
ترجمه غیر رسمی
مترجم رسمی قوه قضائیه - زبان عربی (شماره پروانه: 846)
عضو کانون مترجمان رسمی ایران
https://www.iacti.ir/motarjeman/arabic-translator/بالانی-احسان.html
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب (دانشگاه تهران)
تلفن: 09171393703
ایمیل: persepolis110 yahoo.com
  تهران، کوی دانشگاه تهران