چهارشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۸ / 26 June, 2019
آگهی عادی   -  225108

ریبون های ژاپنی -اتریشی-چینی(Wax-Resin-WaxResin)-ایماکوانواع ریبونWax

   02188958741 02188968461 02188958208
ریبون های ژاپنی -اتریشی-چینی(Wax-Resin-WaxResin)-ایماکوانواع ریبونWax
انواع ریبونResin
انواع ریبونSuper Resin
انواع ریبونWax Resin
انواع ریبون لیبل پرینتر
انواع ریبون پرینتر
یبون وکس Wax ribbon
ریبون وکس رزین wax resin ribbon
ریبون رزین Resin Ribbon
ریبون سوپر رزین Super Resin Ribbon
ریبون شستشو Washable Ribbon
در سایز های
110mm * 450
160mm * 300
110mm * 300
80mm *110
60mm * 300
40mm * 300
110mm*75
60mm* 75

WE MAKE A BETTER FUTURE
88964367
88968461
88958208
Imacotech.ir