دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 26 August, 2019
آگهی عادی   -  225727

تعمیر پرینتر برادر

   02154114
تخصصی‌ترین سرویس‌های مرتبط با تعمیر، بهسازی، ترمیم و تعویض قطعات مرتبط با انواع پرینتر برادر با حضور در نمایندگی تعمیر پرینتر برادر قابل دریافت است . در صورتی که به هر دلیل امکان جابجایی پرینتر وجود نداشته باشد، می‌توان سرویس‌های تخصصی این دستگاه را با استفاده از سرویس تعمیر در محل پرینتر دریافت کرد.
شماره تماس : 02154114