چهارشنبه, ۲۹ دی, ۱۴۰۰ / 19 January, 2022
آگهی رایگان   -  225892

نرم افزار رستوران و فست فود زیتون نسخه 1

   02188491681
برخی از امکانات نسخه 3 ستاره عبارت است از :

تعريف کاربران مختلف و کنترل دقيق دسترسی به قسمتهای مختلف نرم افزار
گرفتن پشتيبان دستی و اتوماتيک از تمام فايلهای نرم افزار
طراحی ظاهری زیبا در محیط کاملا فارسی و کاربری آسان
سرعت در صدور فيش (کاهش زمان اشغالی خط) ، امكان ديدن و رفتن به قبضهاي قبلي و بعدي
امكان تسويه نقدي يا غيرنقدي براي هر قبض و ثبت شماره ، ساعت و تـاريـخ اتوماتيك درآن
امكان تعريف شعارهاي اختصاصي یا کلام بزرگان و چـاپ آن بر روي هـر قبض
امكان صدور يادداشت براي هر قبض بصورت انتخابي و از پيش تعريف شده
صدور فيش براي هر مشتري با امكان لحاظ تخفيف ، هزينه سرويس ، ظرف و...
وضعيـت دقيـق مـوجـودي كـالا و مواد اولیه ، هشدار براي كاربر قبل و بعد از اتمام كالا
چاپ آدرس و كـد مشترك در قبضهاي صـادره ، وضعيت بدهكار يا بستانكار مشتركين
گزارشات متنوع از جمله فروش روزانه و ماهانه ، فروش ازيک کالای خاص ، گزارش خريدها و ...
گزارش فروش كالاي خاص ، گزارش فروش به يك مشتري خاص ، گزارش فروش پيك
گزارش قبضهاي صادره بصورت دوره اي با امكان چاپ مجدد ، گزارش ليست گردش حساب مشتريان
   
  طالقانی جنوبی