جمعه, ۳۰ فروردین, ۱۳۹۸ / 19 April, 2019
آگهی عادی   -  226123

دفتر نویسی و پلمپ دفاتر و انجام امور ثبتی و مالی

   ۰۹۲۱۰۸۸۹۷۹۸
کلیه دفاتر قانونی روزنامه و کل نوشته میشود
تهیه اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری سال (حقیقی و حقوقی ۹۸ )
تهیه اظهارنامه مشاغل عملکرد سال ۹۷
انجام امور مربوط به ثبت شرکت ها :تغییر آدرس شرکت/ افزایش سرمایه /ورود و خروج شریک
پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی
   
  یوسف اباد