دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020
آگهی عادی   -  226407

خرید و فروش جوجه بوقلمون

    09184257127 - 09188647127
فروش جوجه یک روزه تا یک ماهه بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون 45 روزه

فروش جوجه بوقلمون 15 روزه

فروش جوجه بوقلمون 10 روزه

فروش جوجه بوقلمون 1 روزه

فروش جوجه بوقلمون 30 روزه

جوجه یک روزه و جوجه یک ماهه با مناسب ترین قیمت عرضه میشود
   
  استان مرکزی - اراک - خیابان بهزیستی