دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020
آگهی عادی   -  226408

جوجه بوقلمون یک روز ه تا یک ماهه

    09184257127 - 09188647127
جوجه بوقلمون یک روز ه تا یک ماهه با بهترین سطح کیفیت عالی
فروشنده بدون واسطه

بهترین کیفیت و بهترین نژاد در پرورش بوقلمون

وزن گیری در مدت 4ماه 12 تا 15 کیلو
   
  استان مرکزی - اراک - خیابان بهزیستی