چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
آگهی عادی   -  226528

تامین Module electrix RS485 در ایران از نمایندگی

   031-326-550-45
تامین کننده Electrix


RS485 MODULE D2 24VDC 4DI 4DO

کد. PFAB201-N5P

ماژول با 4 ورودی و 4 خروجی دیجیتال مناسب برای یک شبکه Electrex RS485. برای هم گاه سازی داده‌ها و ثبت پروفایل. به یک مدخل یا واقعه‌نگار داده (به‌عنوان‌مثال Kilo net، Exa net، Femto ECT net یا Yocto net) نیاز دارد. میله DIN 2 ماژول. منبع تغذیه خارجی Vdc 24 موردنیاز است.


RS485 مدل D4 230-240V 2DI 2DO 2AO4-20mA

ماژول با 2 ورودی دیجیتال، 2 خروجی دیجیتال و 2 خروجی آنالوگ 20-4 میلی‌آمپر مناسب برای یک شبکه Electrex RS485. برای هم گاه سازی داده‌ها و ثبت پروفایل، به یک مدخل یا واقعه‌نگار داده (به‌عنوان‌مثال Kilo net، Exa net، Femto ECT net یا Yocto net) نیاز دارد. میله DIN 4 ماژول. منبع تغذیه Vac 240-230.


EXPBUS مدل D2 24VDC 4DI 4DO
کد. PFAB20E-N5P
4 ورودی دیجیتال و 4 خروجی دیجیتال. می‌تواند به Kilo D6، Exa Rj45 و Net، Femto ECT و Femto 25 آمپری D از طریق گسترش ExpBus رابط متصل شود.
EXPBUS مدل D2 24VDC 2DI 2DO 2AO4-20mA
کد. PFAB20E-Q56
  لاله زار