شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
آگهی عادی   -  227267

فروش ویژه و فروشگاه اینترنتی تجهیزات عمومی و پیشرفته آزمایشگاهی

   021-88401700
1 – محصولات کمپانی Agilent آمریکا :
اسپکتروفتومتر و اسپکتروفلوریمتر ، طیف سنجی نشر اتمی ، طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی ، طیف سنج پلاسمای جفت شده القایی و اتوسمپلرهای ازمایشگاهی و چیلر های ازمایشگاهی و کلیه متعلقات و لوازم
2- محصولات کمپانی perkin Elmer آمریکا :
اسپکتروفتومتر ها و طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی و سیستم های CHNOS
3- محصولات کمپانی Olympus زاپن :
انواع میکروسکوب های بیولوژی دو چشمی و سه چشمی CX23 ،CX33 و میکروسکوب های پلاریزان عبوری و انعکاسی ، میکروسکوب های اینورت ، میکروسکوب های متالوژی و استریومیکروسکوب های ازمایشگاهی ، سیستم های عکس براداری میکروسکوبی
4- محصولات کمپانی Sherwood انگلیس :
فلیم فتومترهای کلاسیک و صنعتی و کلینیکال
5- محصولات کمپانی Brookfield آمریکا :
انواع رئومتر و ویسکوریمتر ، ویسکوزیمتر کربس ، حمام آب سیرکوله و انجمادی ، ویسکوزیمتر پودر ، تکسچر آنالایزر نرم افزارها ی ویسکوزیمتری
6- محصولات کمپانی Hach آمریکا :
PH متر ، هدایت سنج ،اکسیژن متر،کدورت سنج ، BOD متر،راکتور COD ، کلرسنج
   
  سهروردی شمالی خیابان زینالی شرقی پلاک61 واحد 7