دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
آگهی عادی   -  227454

تله مدیسین سامانه پزشکی از راه دور Telemedicine System

   02126470883
امکـان اتصـال تله مدیسین یا پزشکی از راه دور به تجهیـزات مختـلف پزشـکی از قبیـل مانیتور علائم حیاتی قلب، مانیتور علائم مغزی، انواع دوربین های پزشکی و ارسال اطلاعات به سایر نقاط
امکان ارائه سمینارهای آمـوزشـی مختـلف بـرای دانشجویان پزشکی و تحلیل اطلاعات پزشکی به صورت زنده
امکــان ایجــاد کنفــرانس صوتی و تصویری بین بخش های مختلف بیمارستان، بیمارستان های مختلف و یا ارتباط از راه دور پزشک با بیمارستان به منظور تصمیم گیری بهتر در خصوص شروع روند درمانی بیمار
امکـان اتصـال بـه سیستـم HIS یا PACS بیمارستانی و به اشتراک گذاری اطلاعات با دیگر مراکز درمانی و یا پزشکان
   
  نیاوران. منظریه. خیابان آقاخانی