پنجشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 13 August, 2020
آگهی رایگان   -  227481

پرستار سالمند - مراقب سالمند - همدم سالمند

   02144442410 - 02122467899 - 02186036439 - 02177714788 - 09021105622
خدمات مراقبتی در منزل پارسیان مهرپرور

پرستار سالمند و مراقب سالمند بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و مقطعی در منزل و بیمارستان
مرکز پارسیان مهرپرور با بیش از 17 سال سابقه فعالیت با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی