یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 16 June, 2019
آگهی عادی   -  227527

سرند

   66088669-66088677
سرندهای ویبره ای با مکانیزم یک محور خارج از
باالنس با حرکت دورانی و حرکت ارتعاشی منظم که
توسط وزنه های متصل شده به شفت اصلی ایجاد می
شود در تمامی سطح شبکه ها و توری ها متصل شده
و عمل دانه بندی و تفکیک انجام می شود. و دامنه
ارتعاش سرند با تعویض وزنه ها قابل تنظیم می باشد
و برای دانه بندی های ریز و درشت می توان دامنه
ارتعاشی مطلوب را با تعویض وزنه ها و همچنین توری
ها و شبکه هایی که روی طبقات سرند نصب می شود
بدست آورد.
   
  خیابان ازادی پلاک 399