چهارشنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۹۸ / 19 June, 2019
آگهی عادی   -  227532

ماسه ساز خرگوشی

   66088669-66088677
این نوع ماسه سازها چکشی بوده و عمل خردایش
حول محور عمودی انجام میپذیرد. ظرفیت تولید
این نوع دستگاه 30-25 تن در ساعت میباشد، که
حدود 70 درصد از محصول تولیدی ماسه 6-0 و با
فیلر مناسب میباشد. ماسهساز خرگوشی در دو نوع
شفت نازک )800 )%و شفت ضخیم )800 )%ساخته
میشوند. ورودی این دستگاه 5.2 سانتی متر و دارای
3دریچه جانبی میباشدکه باعث سهولت در امر
.تعمیرات میگردد
   
  خیابان ازادی پلاک 399