پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
آگهی عادی   -  227566

پیمان مدیریت و طراحی ساختمان

   ۰۹۱۲۵۶۰۷۱۱۹ | ۰۲۶-۳۲۴۰۲۹۲۱ | ۰۲۶۳۲۲۱۰۹۵۷
مدیریت پیمان Management Contractingو یا پیمان مدیریت و طراحی ساختمان یکی از مسئولیت ها و خدمات اصلی شرکت پرناک پیمان می باشد .پرناک پیمان با توجه به وسعت پروژه محوله هزینه را تعیین ، که این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد .در حقیقت این پیمان به سود هر و طرفین می باشد چون کارفرما هیچ بالاسری (سود) به پیمانکار پرداخت نمی کند و فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود.
خدمات مدیریت پرناک پیمان ساختمان به شرح زیر می باشد:
1. پیگیری مربوط به بخش های اداری و در صورت نیاز "دریافت جواز ، نظام مهندسی ، بیمه ، انشعابات ، آزمایشگاه "
2. بررسی نقشه ها توسط متخصصان و همچنین برآورد هزینه مالی ساخت پروژه
3. تنظیم و عقد قرارداد با پیمانکاران جزء و همچنین تهیه صورت وضعیت کار به تفکیک پیمانکار و ارائه آن به کارفرما
4. مسئولیت پیگیری خرید مصالح ، حمل و نقل ان به کارگاه و همچنین پیگیری همه موارد کلی تا جزئی
5. مسئولیت فرآیندهای توالی اجرا ، برنامه
  مدیریت پیمان , مدیریت پیمان چیست , مدیریت پیمان اجرای ساختمان, مدیریت پیمان در کرج , مدیریت پیمان در تهران , مدیریت پیمان ساختمان در کرج, مدیریت پیمان ساختمان در تهران, مدیریت پیمان ساختمان, مدیریت دانش پیمان , مدیریت امور پیمان , قرارداد مدیری